Segona edició del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicat a les arts escèniques audiovisuals.
INFLUX vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en aquests espais fronterers i híbrids, com ara Jakob Draminsky Højmark, Miriam Reyes, Marcel·lí Antúnez, Miquel Jordà, Khea Ziater i Bradien + Eduard Escoffet, que seran els protagonistes d’aquesta edició.
INFLUX
vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però que també s’obre a artistes d’altres llocs, i vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST

Segunda edición del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales.
INFLUX quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en estos espacios fronterizos e híbridos, tales como Jakob Draminsky Højmark, Miriam Reyes, Marcel·lí Antúnez, Miquel Jordà, Khea Ziater y Bradien + Eduard Escoffet, que serán los protagonistas de esta edición.
INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero que también se abre a artistas de otros lugares, y quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

ENG
This is the second edition of INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts.
INFLUX
promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers or theatrical creators who blur the edges, such Jakob Draminsky Højmark, Miriam Reyes, Marcel·lí Antúnez, Miquel Jordà, Khea Ziater and Bradien + Eduard Escoffet, which will be the protagonists of this edition.
INFLUX aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, but also open to artists from other places, and to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

PROGRAMA


Dissabte 21 novembre 2015. 21h
JAKOB DRAMINSKY HØJMARK
+info

Diumenge 22 novembre 2015. 20h
MIRIAM REYES
+info

Dijous 26 novembre 2015. 21h
MARCEL·LÍ ANTÚNEZ
+info

Divendres 27 novembre 2015. 21h
MIQUEL JORDÀ I L'ORQUESTRA SUBMERGIDA
+info

Dissabte 28 novembre 2015. 21h
KHEA ZIATER
+info

Diumenge 29 novembre 2015. 20h
BRADIEN + EDUARD ESCOFFET
+info


descarregar postal

veure espot

Antic Teatre

Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com

Entrada 8€, excepte actuació 28 novembre KHEA ZIATER 10€.
comprar entrades
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_