Cinquena edició del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicat a les arts escèniques audiovisuals.
INFLUX
 vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en aquests espais fronterers i híbrids. Els protagonistes d'aquesta edició seran Blood Quartet, TAMO amb Marlène Joebstl, Vera Livia García & Alessandro Olla i CaboSanRoque.
INFLUX
 vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però també oberta a artistes d’altres llocs. Vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Quinta edición del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales.
INFLUX quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en estos espacios fronterizos e híbridos. Los protagonistas de esta edición serán Blood Quartet, TAMO con Marlène Joebstl, Vera Livia García & Alessandro Olla y CaboSanRoque.
INFLUX
 quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero que también está abierta a artistas de otros lugares. Quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

ENG

This is the fifth edition of INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts.
INFLUX
 promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers or theatrical creators who blur the edges. The protagonists of this edition will be Blood Quartet, TAMO with Marlène Joebstl, Vera Livia García & Alessandro Olla and CaboSanRoque.
INFLUX
 aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, but also open to artists from other places. The festival aims to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

PROGRAMA


Dijous 11 octubre 2018. 20h
BLOOD QUARTET
+info

Divendres 12 octubre 2018. 20h
T A M O amb MARLÈNE JOEBSTL
+info

Dissabte 13 octubre 2018. 20h
VERA LIVIA GARCÍA & ALESSANDRO OLLA
+info

Diumenge 14 octubre 2018. 19-21h
CABOSANROQUE
+info


descarregar postal

veure espot

veure clip promocional

Antic Teatre

Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com

Entrada 6€
Excepte diumenge 14 octubre instal·lació de CaboSanRoque (entrada gratuïta, aforament limitat)
comprar entrades
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_