Sisena edició del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicat a les arts escèniques audiovisuals.
INFLUX
 vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en aquests espais fronterers i híbrids. Els protagonistes d'aquesta edició seran Oriol Morales, Llapispanc + Srta. "Y" + Guillermo Carrión, Carolina Cabrerizo / Zozobra, i Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil.
INFLUX
 vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però també oberta a artistes d’altres llocs. Vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Sexta edición del festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales.
INFLUX quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en estos espacios fronterizos e híbridos. Los protagonistas de esta edición serán Oriol Morales, Llapispanc + Srta. "Y" + Guillermo Carrión, Carolina Cabrerizo / Zozobra, y Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil.
INFLUX
 quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero que también está abierta a artistas de otros lugares. Quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

ENG

This is the sixth edition of INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts.
INFLUX
 promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers or theatrical creators who blur the edges. The protagonists of this edition will be Oriol Morales, Llapispanc + Srta. "Y" + Guillermo Carrión, Carolina Cabrerizo / Zozobra, and Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil.
INFLUX
 aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, but also open to artists from other places. The festival aims to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

PROGRAMA


Dijous 14 novembre 2019. 20h
ORIOL MORALES
+info

Divendres 15 novembre 2019. 20h
LLAPISPANC + SRTA. “Y” + GUILLERMO CARRIÓN
+info

Dissabte 16 novembre 2019. 20h
CAROLINA CABRERIZO / ZOZOBRA
+info

Diumenge 17 novembre 2019. 20h
MARINA BARSY JANER x ISIL SOL VIL
+info


descarregar postal

veure espot

veure clip promocional

Antic Teatre

Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com

Entrada 10€ on line i taquilla
Abonament 4 espectacles 30€ on line
comprar entrades
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_