Festival INFLUX 2022 [vídeo a escena]
Novena edició del festival, dedicat a les arts escèniques audiovisuals.

INFLUX és un festival interdisciplinari de noves tendències escèniques on s'utilitza el vídeo i el món digital com a eina fonamental d'expressió artística.
INFLUX vol potenciar la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers i creadors escènics que, partint de diferents llenguatges contemporanis, utilitzen la interdisciplinarietat del vídeo i les possibilitats dels entorns digitals i dels sistemes interactius per desenvolupar els seus projectes escènics.

Els artistes que participen en aquesta edició d'INFLUX són Maria Sevilla Paris, Roger Pelàez, Shoeg, Núria Andorrà, Bela + Laura B Campos + Neus Martínez Farran, Ginebra Raventós de Volart, Gemma Abellán + Xavier Armiñana + Pere Norrès i Chien Bleu mord le vent (Leos Ator + Jean Loup Faurat).

INFLUX se centra en els creadors locals, vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però també està obert a la possibilitat de portar artistes de fora que per la seva rellevància i per ser poc coneguts aquí puguin ser d'interès per al públic i l'escena local.

INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció a molts creadors que es mouen en els espais fronterers que apareixen amb l'encreuament dels nous formats expressius. Un festival com aquest contribueix a oferir una visió més completa sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Festival INFLUX 2022 [vídeo en escena]
Novena edición del festival, dedicado a las artes escénicas audiovisuales.

INFLUX es un festival interdisciplinario de nuevas tendencias escénicas donde se utiliza el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística.

INFLUX quiere potenciar el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers y creadores escénicos que, partiendo de diferentes lenguajes contemporáneos, utilizan la interdisciplinariedad del vídeo y las posibilidades de los entornos digitales y de los sitemas interactivos para desarrollar sus proyectos escénicos.

Los artistas que participan en esta edición de INFLUX son Maria Sevilla Paris, Roger Pelàez, Shoeg, Núria Andorrà, Bela + Laura B Campos + Neus Martínez Farran, Ginebra Raventós de Volart, Gemma Abellán + Xavier Armiñana + Pere Norrès y Chien Bleu mord le vent (Leos Ator + Jean Loup Faurat).

INFLUX se centra en los creadores locales, vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero también está abierto a la posibilidad de traer artistas de fuera que por su relevancia y por ser poco conocidos aquí puedan ser de interés para al público y la escena local.

INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a muchos creadores que se mueven en los espacios fronterizos que aparecen con el cruce de los nuevos formatos expresivos. Un festival como este contribuye a ofrecer una visión más completa sobre la diversidad de la creación contemporánea.ENG
INFLUX Festival 2022 [video on stage]
Ninth edition of the festival, dedicated to audiovisual performing arts.

INFLUX is an interdisciplinary festival of new scenic trends where video and the digital world are used as a fundamental tool for artistic expression.

INFLUX wants to promote the work of visual artists, musicians, poets, dancers, performers and scenic creators who, starting from different contemporary languages, use the interdisciplinary nature of video and the possibilities of digital environments and interactive systems to develop their stage projects.

The artists participating in this edition of INFLUX are Maria Sevilla Paris, Roger Pelàez, Shoeg, Núria Andorrà, Bela + Laura B Campos + Neus Martínez Farran, Ginebra Raventós de Volart, Gemma Abellán + Xavier Armiñana + Pere Norrès and Chien Bleu mord le vent (Leos Ator + Jean Loup Faurat).

INFLUX focuses on local creators, linked to the city of Barcelona and by extension to Catalonia, but is also open to the possibility of bringing artists from abroad that due to their relevance and being little known here may be of interest to the audience and the local scene.

INFLUX wants to be a stable platform that gives projection to many creators who move in the border spaces that appear with the crossing of new expressive formats. A festival like this helps to provide a more complete view of the diversity of contemporary creation.

PROGRAMA


Dilluns 7 novembre 2022. 20h
MARIA SEVILLA PARIS
+info

Dimarts 8 novembre 2022. 20h
ROGER PELÀEZ
+info

Dimecres 9 novembre 2022. 20h
SHOEG
+info

Dijous 10 novembre 2022. 20h
NÚRIA ANDORRÀ
+info

Diumenge 13 novembre 2022. 20h
BELA, LAURA B CAMPOS, NEUS MARTÍNEZ FARRAN
+info

Dilluns 14 novembre 2022. 20h
GINEBRA RAVENTÓS DE VOLART
+info

Dimarts 15 novembre 2022. 20h
GEMMA ABELLÁN, XAVIER ARMIÑANA, PERE NORRÈS
+info

Dijous 17 novembre 2022 . 20h
CHIEN BLEU MORD LE VENT (LEOS ATOR + JEAN-LOUP FAURAT)
+info


descarregar postal

veure clip promocional


Antic Teatre
Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com

entrades
12€ compra online - 15€ taquilla
abonament 3 espectacles
30€ online
comprar entrades
excepte Roger Pelàez
7,5€ online - 9€ taquilla
comprar entrades
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_