Festival INFLUX 2023 [vídeo a escena]
Desena edició del festival, dedicat a les arts escèniques audiovisuals.

INFLUX és un festival interdisciplinari de noves tendències escèniques on s'utilitza el vídeo i el món digital com a eina fonamental d'expressió artística.
INFLUX vol potenciar la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers i creadors escènics que, partint de diferents llenguatges contemporanis, utilitzen la interdisciplinarietat del vídeo i les possibilitats dels entorns digitals i dels sistemes interactius per desenvolupar els seus projectes escènics.

Els artistes que participen en aquesta edició d'INFLUX són Frau Trapp, NeLa Projects, Mark Cunningham & Dr. Truna, Jordina Ros / Pere Estadella / Pol Ros, Ana Rodríguez León, Turbulente + Eloi el Bon Noi i Piròmana d'Argos (Núria Iglesias Rodríguez).
INFLUX se centra en els creadors locals, vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però també està obert a la possibilitat de portar artistes de fora que per la seva rellevància i per ser poc coneguts aquí puguin ser d'interès per al públic i l'escena local.

INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció a molts creadors que es mouen en els espais fronterers que apareixen amb l'encreuament dels nous formats expressius. Un festival com aquest contribueix a oferir una visió més completa sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Festival INFLUX 2023 [vídeo en escena]
Décima edición del festival, dedicado a las artes escénicas audiovisuales.

INFLUX es un festival interdisciplinario de nuevas tendencias escénicas donde se utiliza el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística.

INFLUX quiere potenciar el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers y creadores escénicos que, partiendo de diferentes lenguajes contemporáneos, utilizan la interdisciplinariedad del vídeo y las posibilidades de los entornos digitales y de los sitemas interactivos para desarrollar sus proyectos escénicos.

Los artistas que participan en esta edición de INFLUX son Frau Trapp, NeLa Projects, Mark Cunningham & Dr. Truna, Jordina Ros / Pere Estadella / Pol Ros, Ana Rodríguez León, Turbulente + Eloi el Bon Noi y Piròmana d'Argos (Núria Iglesias Rodríguez).
INFLUX se centra en los creadores locales, vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero también está abierto a la posibilidad de traer artistas de fuera que por su relevancia y por ser poco conocidos aquí puedan ser de interés para al público y la escena local.

INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a muchos creadores que se mueven en los espacios fronterizos que aparecen con el cruce de los nuevos formatos expresivos. Un festival como este contribuye a ofrecer una visión más completa sobre la diversidad de la creación contemporánea.ENG
INFLUX Festival 2023 [video on stage]
Tenth edition of the festival, dedicated to audiovisual performing arts.

INFLUX is an interdisciplinary festival of new scenic trends where video and the digital world are used as a fundamental tool for artistic expression.

INFLUX wants to promote the work of visual artists, musicians, poets, dancers, performers and scenic creators who, starting from different contemporary languages, use the interdisciplinary nature of video and the possibilities of digital environments and interactive systems to develop their stage projects.

The artists participating in this edition of INFLUX are Frau Trapp, NeLa Projects, Mark Cunningham & Dr. Truna, Jordina Ros / Pere Estadella / Pol Ros, Ana Rodríguez León, Turbulente + Eloi el Bon Noi and Piròmana d'Argos (Núria Iglesias Rodríguez).
INFLUX focuses on local creators, linked to the city of Barcelona and by extension to Catalonia, but is also open to the possibility of bringing artists from abroad that due to their relevance and being little known here may be of interest to the audience and the local scene.

INFLUX wants to be a stable platform that gives projection to many creators who move in the border spaces that appear with the crossing of new expressive formats. A festival like this helps to provide a more complete view of the diversity of contemporary creation.

PROGRAMA


Dissabte 11 novembre 2023. 20h
FRAU TRAPP
+info

Diumenge 12 novembre 2023. 20h
NELA PROJECTS
+info

Dimecres 15 novembre 2023. 20h
MARK CUNNINGHAM & DR. TRUNA
+info

Dijous 16 novembre 2023. 20h
JORDINA ROS / PERE ESTADELLA / POL ROS
+info

Divendres 17 novembre 2023. 20h
ANA RODRÍGUEZ LEÓN
+info

Dissabte 18 novembre 2023. 20h
TURBULENTE + ELOI EL BON NOI
+info

Diumenge 19 novembre 2023. 20h
PIRÒMANA D'ARGOS (Núria Iglesias Rodríguez)
+info


descarregar postal

veure clip promocional


Antic Teatre

Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com


entrades
14€ compra online - 16€ taquilla
comprar entrades
abonament 3 espectacles
35€ online
abonament 5 espectacles
50€ online
comprar abonaments
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_